twittsev.com

Situs Web Pendidikan Terupdate

Bani Isra’il Mengembara Tidak Berketentuan

Bani Isra’il Mengembara Tidak Berketentuan

Bani Isra'il Mengembara Tidak Berketentuan

Bani Isra’il Mengembara Tidak Berketentuan

Bani Isra’il Mengembara Tidak Berketentuan Tempat Tinggalnya (nomade??)

Tidak kurang-kurang karunia Allah S.w.t. yang diberikan kepada kaum Bani Isra’il. Mereka telah dibebaskan dari kekuasaan Fir’aun yang kejam yang telah menindas dan memperhambakan mereka berabad-abad lamanya. Telah diperlihatkan kepada mereka bagaimana Allah S.w.t. telah membinasakan Fir’aun, musuh mereka tenggelam di laut. Kemudian tatkala mereka berada di tengah-tengah padang pasir yang kering dan tandus, Allah S.w.t. telah memancarkan air dari sebuah batu dan menurunkan hidangan makanan “Manna dan Salwa” bagi keperluan mereka.
Di samping itu Allah S.w.t. mengutuskan beberapa orang rasul dan nabi dari kalangan mereka sendiri untuk memberi petunjuk dan bimbingan kepada mereka. Akan tetapi karunia dan nikmat Allah S.w.t. yang susul-menyusul yang diberikan kepada mereka, tidaklah mengubah sifat-sifat mereka yang tidak mengenal syukur, berkeras kepala dan selalu membangkang terhadap perintah Allah S.w.t. yang diwahyukan kepada rasul-Nya.
Demikianlah tatkala Allah S.w.t. mewahyukan perintah-Nya kepada Nabi Musa untuk memimpin kaumnya pergi ke Palestin, tempat suci yang telah dijanjikan oleh Allah S.w.t. kepada Nabi Ibrahim AS untuk menjadi tempat tinggal anak cucunya, mereka membangkang dan enggan melaksanankan perintah itu. Alasan penolakan mereka ialah karena mereka harus menghadapi suku “Kana’aan” yang menurut anggapan mereka adalah orang-orang yang kuat dan perkasa yang tidak dapat dikalahkan dan diusir dengan adu kekuatan. Mereka tidak mempercayai janji Allah S.w.t. melalui Musa, bahwa dengan pertolongan-Nya mereka akan dapat mengusir suku Kan’aan dari kota Ariha untuk dijadikan tempat pemukiman mereka selama-lamanya.
Berkata mereka tanpa malu, menunjuk sifat pengecutnya kepada Musa : “hai Musa, kami tidak akan memasuki Ariha sebelum orang-orang suku Kan’aan itu keluar. Kami tidak berdaya menghadapi mereka dengan kekuatan fisikal karena mereka telah terkenal sebagai orang-orang yang kuat dan perkasa. Pergilah engkau berserta Tuhanmu memerangi dan mengusir orang-orang suku Kan’aan itu dan tinggalkanlah kami di sini sambil menanti hasil perjuanganmu.”
Naik pitamlah Nabi Musa melihat sikap kaumnya yang pengecut itu yang tidak mau berjuang dan memeras keringat untuk mendapat tempat pemukiman tetapi ingin memperolehnya secara hadiah atau melalui mukjizat sebagaimana mereka telah mengalaminya dan banyak peristiwa. Dan yang menyedihkan hati Musa ialah kata-kata mengejek mereka yang menandakan bahwa dada mereka masih belum bersih dari benih kufur dan syirik kepada Allah S.w.t.
Dalam keadaan marah setelah mengetahui bahwa tiada seorang dari pada kaumnya yang akan mendampinginya melaksanakan perintah Allah S.w.t. itu, berdoalah Nai Musa : “Ya Tuhanku Alloh S.w.t. aku tidak menguasai selain diriku dan diri saudaraku Harun, maka pisahkanlah kami dari orang-orang yang fasiq yang mengingkari nikmat dan karunia-Mu.”
Sebagaimana hukuman bagi Bani Isra’il yang telah menolak perintah Allah S.w.t. memasuki Palestin, Allah S.w.t. mengharamkan negeri itu atas mereka selama empat puluh tahun dan selama itu mereka akan mengembara berkeliaran di atas bumi Allah tanpa mempunyai tempat mukim yang tetap. Mereka hidup dalam kebingungan sampai musnahlah mereka semuanya dan datang menyusul generasi baru yang akan mewarisi negeri yang suci itu sebagaimana yang telah disanggupkan oleh Allah S.w.t. kepada Nabi Ibrahim.

Isi Cerita Ini Terdapat Dalam Al-Quran Surah “Al-Maidah (Ayat 20-26) Sebagai Berikut :

“20) Dan {ingatlah} ketika Musa berkata kepada kaumnya : “Hai kaumku, ingatlah nikmat Allah S.w.t. atasmu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan dijadikannya kamu orang-orang merdeka dan diberi-Nya kepada mu apa yang belum pernah diberi-Nya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain”.

”21) Hai kaumku, masuklah ke tanah suci {Palestin} yang telah ditentukan oleh Allah S.w.t. bagimu dan janganlah kamu lari kebelakang {karena takut kepada musuh} maka kamu akan menjadi orang-orang yang rugi”.

”22) Mereka berkata : hai Musa, sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa sesungguhnya kami tidak sesekali akan memasukinya sebelum mereka keluar dari padanya. Jika mereka keluar dari padanya, pasti kami akan memasukinya”.

”23) Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut {kepada Allah S.w.t.} yang Allah S.w.t. telah memberi nikmat atas keduanya: “Serbulah mereka melalui pintu gerbang {kota} itu, maka bila kamu memasukinya niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah S.w.t. hendaklah kamu bertawakkal, jika kamu orang-orang yang beriman”.

”24) Mereka berkata : hai Musa, kami sesekali tidak akan memasuki selama-lamanya selagi mereka ada di dalamnya karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami hanya duduk menanti disini saja”.

”25) Berkata Musa : Ya Tuhanku Alloh S.w.t. aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasiq itu”.

”26) llah S.w.t. berfirman : {Jika demikian} maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama empat puluh tahun {selama itu} mereka akan berpusing-pusing kebingungan di bumi itu. Maka janganlah kamu bersedih hati {memikirkan nasib} orang-orang yang fasiq itu.” {Al-Maidah : 20 ~ 26}

Baca Juga :