twittsev.com

Situs Web Pendidikan Terupdate

Jenis Jenis Akar

Table of Contents

Jenis Jenis Akar

Jenis Jenis Akar

Akar di setiap tumbuhan biasanya berbeda dan mempunyai jenisnya sendiri. Jenis akar adalah:

Akar serat

Akar ini umumnya terdapat pada monokotil, meskipun kadang kala hadir dalam tumbuhan dicoty yang biasa ditemukan pada stek atau cangkokan. Jenis akar ini mempunyai banyak akar kecil dan sangat ramping dengan ukuran yang sama dan biasanya bentuk akar ini menyerupai benang.
Akar tunggang
Akar spesies ini umumnya ditemukan di tumbuhan dikotil. Seperti wortel dan umbi. Akar ini mempunyai akar yang besar dengan beberapa cabang & ranting.
Jenis akar akar adventif lainnya meliputi:
Akar Gantung 
Jenis akar ini tumbuh dari atas batang dan tumbuh ke tanah. Makara akarnya terlihat menggantung di udara. Fungsi dari akar gantung ini ialah untuk menyerap uap air & gas dari udara. Namun, bila akar tumbuh ke tanah, akar masuk ke tanah dan berfungsi menyerap air dan garam mineral. Contoh tumbuhan akar gantung ini ialah pohon beringin.
Akar nafas
Yakni akar yang tumbuh keluar dari bab bawah batang. Akar jenis ini sebagian ada di permukaan tanah dan beberapa di antaranya ada di dalam tanah. Akar ini terlihat mendukung batang tegak dan kokoh. Ini mempunyai banyak ruang dan celah sebagai kawasan masuk udara. Makara fungsi dari akar jenis ini ialah bernafas atau respirasi. Contoh tumbuhan ini menyerupai pandan & mangrove.
Akar Perekat
Jenis akar ini tumbuh di sepanjang batang tanaman. Fungsinya untuk menempelkan batang ke dinding atau ke tumbuhan lainnya. Contoh tumbuhan sirih.

Baca Juga :