twittsev.com

Situs Web Pendidikan Terupdate

Kisah Nabi Adam

Kisah Nabi Adam

Setelah Allah s.w.t.menciptakan bumi dengan gunung-gunungnya,laut-lautannya dan tumbuh-tumbuhannya,menciptakan langit dengan mataharinya,bulan dan bintang-bintangnya yang bergemerlapan menciptakan malaikat-malaikatnya ialah sejenis makhluk halus yangdiciptakan untuk beribadah menjadi perantara pada Zat Yang Maha Kuasa dengan hamba-hamba khususnya para rasul dan nabinya maka tibalah niat Allah s.w.t. untuk menciptakan sejenis makhluk lain yang dapat menghuni dan mengisi bumi memeliharanya nikmati tumbuh-tumbuhannya,mengelola kekayaan yang terpendam di dalamnya dan berkembang biak turun-temurun waris-mewarisi selama jaman yang sudah ditakdirkan baginya.

Kekhuatiran Para Malaikat.

Para malaikat kala diberitahukan oleh Allah s.w.t. dapat kehendak-Nya menciptakan makhluk lain itu,mereka khuatir kalau-kalau niat Allah menciptakan makhluk yang lain itu,disebabkan kecuaian atau kelalaian mereka dalam ibadah dan menggerakkan tugas atau gara-gara pelanggaran yang mereka laksanakan tanpa disadari.Berkata mereka kepada Allah s.w.t.:”Wahai Tuhan kami!Buat apa Tuhan menciptakan makhluk lain tak hanya kami,padahal kita selamanya bertasbih,bertahmid,melakukan ibadah dan mengagungkan nama-Mu tanpa henti-hentinya,sedang makhluk yang Tuhan dapat ciptakan dan turunkan ke bumi itu,nescaya dapat bertengkar satu dengan lain,akan saling bunuh-membunuh berebutan menguasai kekayaan alam yang muncul diatasnya dan terpendam di dalamnya,sehingga dapat terjadilah rusaknya dan kehancuran di atas bumi yang Tuhan ciptakan itu.”

Allah berfirman,menghilangkan kekhuatiran para malaikat itu:
“Aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui dan Aku sendirilah yang mengetahui hikmat penguasaan Bani Adam atas bumi-Ku.Bila Aku sudah menciptakannya dan meniupkan roh kepada nya,bersujudlah kamu di hadapan makhluk baru itu sebagai penghormatan dan bukan sebagai sujud ibadah,karena Allah s.w.t. melarang hamba-Nya beribadah kepada sesama makhluk-Nya.”
Kemudian diciptakanlah Adam oleh Allah s.w.t.dari segumpal tanah liat,kering dan lumpur hitam yang berbentuk.Setelah disempurnakan bentuknya ditiupkanlah roh ciptaan Tuhan ke dalamnya dan berdirilah ia tegak menjadi manusia yang sempurna.

Iblis Membangkang.

Iblis membangkang dan enggan mematuhi perintah Allah layaknya para malaikat yang lain,yang segera bersujud di hadapan Adam sebagai penghormatan bagi makhluk Allah yang dapat diberi amanat menguasai bumi dengan segala apa yang hidup dan tumbuh di atasnya dan juga yang terpendam di dalamnya.Iblis merasa dirinya lebih mulia,lebih utama dan lebih agung berasal dari Adam,karena ia diciptakan berasal dari unsur api,sedang Adam berasal dari tanah dan lumpur.Kebanggaannya dengan asal usulnya menjadikan ia sombong dan merasa rendah untuk bersujud menjunjung Adam layaknya para malaikat yang lain,walaupun diperintah oleh Allah.

Tuhan bertanya kepada Iblis:”Apakah yang mencegahmu sujud menjunjung suatu hal yang sudah Aku ciptakan dengan tangan-Ku?”
Iblis menjawab:”Aku adalah lebih mulia dan lebih unggul berasal dari dia.Engkau ciptakan saya berasal dari api dan menciptakannya berasal dari lumpur.”
Karena kesombongan,kecongkakan dan pembangkangannya laksanakan sujud yang diperintahkan,maka Allah menghukum Iblis dengan mengusir berasal dari syurga dan mengeluarkannya berasal dari barisan malaikat dengan disertai kutukan dan laknat yang dapat melekat pd.dirinya hingga hari kiamat.Di samping itu ia dinyatakan sebagai penghuni neraka.

Iblis dengan sombongnya menerima dengan baik hukuman Tuhan itu dan ia hanya mohon sehingga kepadanya diberi kesempatan untuk hidup kekal hingga hari kebangkitan kembali di hari kiamat.Allah meluluskan permohonannya dan ditangguhkanlah ia hingga hari kebangkitan,tidak berterima kasih dan bersyukur atas pemberian jaminan itu,bahkan sebaliknya ia mengancam dapat menyesatkan Adam,sebagai gara-gara terusirnya dia berasal dari syurga dan dikeluarkannya berasal dari barisan malaikat,dan dapat mendatangi anak-anak keturunannya berasal dari segala sudut untuk memujuk mereka meninggalkan jalur yang lurus dan bersamanya menempuh jalur yang sesat,mengajak mereka laksanakan maksiat dan hal-hal yang terlarang,menggoda mereka sehingga melalaikan perintah-perintah agama dan mempengaruhi mereka sehingga tidak bersyukur dan beramal soleh.

Kemudian Allah berfirman kepada Iblis yang terkutuk itu:
“Pergilah engkau dengan pengikut-pengikutmu yang seutuhnya dapat menjadi mengisi neraka Jahanam dan bahan bakar neraka.Engkau tidak dapat berdaya menyesatkan hamba-hamba-Ku yang sudah beriman kepada Ku dengan sepenuh hatinya dan punya aqidah yang mantap yang tidak dapat tergoyah oleh rayuanmu meskipun engkau gunakan segala kepandaianmu menghasut dan memfitnah.”

Pengetahuan Adam Tentang Nama-Nama Benda.

Allah hendak menghalau analisis rendah para malaikat pada Adam dan menyakinkan mereka dapat kebenaran hikmat-Nya menunjuk Adam sebagai penguasa bumi,maka diajarkanlah kepada Adam nama-nama benda yang berada di alam semesta,kemudian diperagakanlah benda-benda itu di depan para malaikat seraya:”Cubalah sebutkan bagi-Ku nama benda-benda itu,jika kamu benar merasa lebih mengetahui dan lebih mengetahui berasal dari Adam.”
Para malaikat tidak berdaya memenuhi tentangan Allah untuk menyebut nama-nama benda yang berada di depan mereka.Mereka mengakui ketidak-sanggupan mereka dengan berkata:
“Maha Agung Engkau! Sesungguhnya kita tidak punya ilmu berkenaan suatu hal terkecuali apa yang Tuhan ajakan kepada kami.Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.”

Adam selanjutnya diperintahkan oleh Allah untuk memberitahukan nama-nama itu kepada para malaikat dan sesudah diberitahukan oleh Adam,berfirmanlah Allah kepada mereka:”Bukankah Aku sudah katakan padamu bahawa Aku mengetahui rahsia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan.”

Adam Menghuni Syurga.

Adam diberi area oleh Allah di syurga dan baginya diciptakanlah Hawa untuk mendampinginya dan menjadi teman hidupnya,menghilangkan rasa kesepiannya dan melengkapi kepentingan fitrahnya untuk mengembangkan keturunan. Menurut cerita para ulamat Hawa diciptakan oleh Allah berasal dari keliru satu tulang rusuk Adam yang disebelah kiri diwaktu ia masih tidur sehingga kala ia terjaga,ia memandang Hawa sudah berada di sampingnya.ia ditanya oleh malaikat:”Wahai Adam! Apa dan siapakah makhluk yang berada di sampingmu itu?”

Berkatalah Adam:”Seorang perempuan.”Sesuai dengan fitrah yang sudah diilhamkan oleh Allah kepadanya.”Siapa namanya?”tanya malaikat lagi.”Hawa”,jawab Adam.”Untuk apa Tuhan menciptakan makhluk ini?”,tanya malaikat lagi.
Adam menjawab:”Untuk mendampingiku,memberi kebahagian bagiku dan mengisi kepentingan hidupku sesuai dengan niat Allah.”

Allah berpesan kepada Adam:”Tinggallah engkau dengan isterimu di syurga,rasakanlah kenikmatan yang berlimpah-limpah didalamnya,rasailah dan makanlah buah-buahan yang lazat yang terkandung di dalamnya sepuas hatimu dan sekehendak nasfumu.Kamu tidak dapat mengalami atau merasa lapar,dahaga ataupun letih selama kamu berada di dalamnya.Akan tapi Aku ingatkan janganlah
makan buah berasal dari pohon ini yang dapat mengakibatkan kamu celaka dan juga orang-orang yang zalim.Ketahuilah bahawa Iblis itu adalah musuhmu dan musuh isterimu,ia dapat mengusahakan membujuk kamu dan menyeret kamu muncul berasal dari syurga sehingga hilanglah kebahagiaan yang kamu tengah nikmat ini.”

Iblis Mulai Beraksi.

Sesuai dengan ancaman yang diucapkan kala diusir oleh allah berasal dari Syurga akibat pembangkangannya dan terdorong pula oleh rasa iri hati dan dengki pada Adam yang menjadi gara-gara hingga ia terkutuk dan terlaknat selama-lamanya tersingkir berasal dari singgahsana kebesarannya.Iblis merasa tunjukkan konsep penyesatannya kepada Adam dan Hawa yang tengah hidup berdua di syurga yang tenteram, damai dan bahagia.

Ia tunjukkan kepada mereka bahawa ia adalah teman mereka dan ingin berikan nasihat dan wejangan untuk kebaikan dan mengekalkan kebahagiaan mereka.Segala langkah dan kalimat halus digunakan oleh Iblis untuk memperoleh kepercayaan Adam dan Hawa bahawa ia serius jujur dalam nasihat dan petunjuknya kepada mereka.Ia membisikan kepada mereka bahwa.larangan Tuhan kepada mereka memakan buah-buah yang ditunjuk itu adalah gara-gara dengan memakan buah itu mereka dapat menjelma menjadi malaikat dan dapat hidup kekal.Diulang-ulangilah bujukannya dengan tunjukkan dapat harumnya bau pohon yang dilarang indah wujud buahnya dan lazat rasanya.Sehingga pada akhirnya termakanlah bujukan yang halus itu oleh Adam dan Hawa dan dilanggarlah larangan Tuhan.

Allah mencela tingkah laku mereka itu dan berfirman yang bermaksud: “Tidakkah Aku menghambat kamu mendekati pohon itu dan memakan berasal dari buahnya dan tidakkah Aku sudah ingatkan kamu bahawa syaitan itu adalah musuhmu yang nyata.”
Adam dan Hawa mendengar firman Allah itu sedarlah ia bahawa mereka sudah terlanggar perintah Allah dan bahawa mereka sudah laksanakan suatu kesalahan dan dosa besar.Seraya menyesal berkatalah mereka:”Wahai Tuhan kami! Kami sudah menganiaya diri kita sendiri dan sudah melanggar perintah-Mu gara-gara terkena bujukan Iblis.Ampunilah dosa kita gara-gara nescaya kita dapat tergolong orang-orang yang rugi jika Engkau tidak mengampuni dan mengasihi kami.”

Adam dan Hawa Diturunkan Ke Bumi.

Allah sudah menerima taubat Adam dan Hawa dan juga mengampuni tingkah laku pelanggaran yang mereka sudah laksanakan perihal mana sudah melegakan dada mereka dan menghalau rasa sedih akibat kelalaian peringatan Tuhan berkenaan Iblis sehingga terjerumus menjadi mangsa bujukan dan rayuannya yang manis tapi berancun itu.

Adam dan Hawa merasa tenteram kembali sesudah menerima pengampunan Allah dan seterusnya dapat menjaga jangan hingga tertipu kembali oleh Iblis dan dapat mengusahakan sehingga pelanggaran yang sudah dilaksanakan dan menimbulkan murka dan teguran Tuhan itu menjadi pengajaran bagi mereka berdua untuk lebih berhati-hati menghadapi tipu daya dan bujukan Iblis yang terlaknat itu.Harapan untuk tinggal terus di syurga yang sudah pudar gara-gara tingkah laku pelanggaran perintah Allah,hidup kembali dalam hati dan fikiran Adam dan Hawa yang merasa kenikmatan dan kebahagiaan hidup mereka di syurga tidak dapat terganggu oleh suatu hal dan bahawa redha Allah dan juga rahmatnya dapat selamanya melimpah di atas mereka untuk selama-lamanya.Akan tapi Allah sudah memilih dalam takdir-Nya apa yang tidak terlintas dalam hati dan tidak terfikirkan oleh mereka. Allah s.w.t.yang sudah memilih dalam takdir-nya bahawa bumi yang penuh dengan kekayaan untuk dikelolanya,akan dikuasai kepada manusia keturunan Adam memerintahkan Adam dan Hawa turun ke bumi sebagai benih pertama berasal dari hamba-hambanya yang bernama manusia itu.Berfirmanlah Allah kepada mereka:”Turunlah kamu ke bumi beberapa daripada kamu menjadi musuh bagi beberapa yang lain kamu sanggup tinggal selamanya dan hidup disan hingga kala yang sudah ditentukan.”

Turunlah Adam dan Hawa ke bumi menghadapi langkah hidup baru yang jauh berbeda dengan hidup di syurga yang dulu dialami dan yang tidak dapat berulang kembali.Mereka kudu menempuh hidup di dunia yang fana ini dengan suka dan dukanya dan dapat turunkan umat manusia yang bermacam ragam sifat dan tabiatnya berbeda-beda warna kulit dan kecerdasan otaknya.Umat manusia yang dapat berkelompok-kelompok menjadi suku-suku dan bangsa-bangsa di mana yang satu menjadi musuh yang lain saling bunuh-membunuh aniaya-menganianya dan tindas-menindas sehingga berasal dari kala ke kala Allah mengutus nabi-nabi-Nya dan rasul-rasul-Nya memimpin hamba-hamba-Nya ke jalur yang lurus penuh damai kasih sayang di pada sesama manusia jalur yang menuju kepada redha-Nya dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat.

Kisah Adam dalam Al-Quran.

Al_Quran menceritakan kisah Adam dalam beberapa surah di antaranya surah Al_Baqarah ayat 30 sehingga ayat 38 dan surah Al_A’raaf ayat 11 sehingga 25

Pengajaran Yang Terdapat Dari Kisah Adam.

Bahawasanya hikmah yang terkandung dalam perintah-perintah dan larangan-larangan Allah dan dalam apa yang diciptakannya kadang kala tidak atau belum sanggup dicapai oelh otak manusia apalagi oleh makhluk-Nya yang terdekat sebagaimana sudah dialami oleh para malaikat tatkala diberitahu bahawa Allah dapat menciptakan manusia – keturunan Adam untuk menjadi khalifah-Nya di bumi sehingga mereka seakan-akan berkeberatan dan bertanya-tanya mengapa dan untuk apa Allah menciptakan model makhluk lain daripada mereka yang sudah patuh rajin beribadat, bertasbih, bertahmid dan mengagungkan nama-Nya.

Bahawasanya manusia meskipun ia sudah dikurniakan kecergasan berfikir dan kemampuan fizikal dan mental ia selamanya mempunyai beberapa kelemahan pada dirinya layaknya sifat lalai, lupa dan khilaf.Hal mana sudah terjadi pada diri Nabi Adam yang meskipun ia sudah menjadi manusia yang prima dan dikurniakan kedudukan yang istimewa di syurga ia selamanya tidak terhindar berasal dari sifat-sifat manusia yang lemah itu.Ia sudah lupa dan melalaikan peringatan Allah kepadanya berkenaan pohon terlarang dan berkenaan Iblis yang menjadi musuhnya dan musuh semua keturunannya, sehingga terjebak ke dalam tipu daya dan terjadilah pelanggaran pertama yang dilaksanakan oleh manusia pada larangan Allah.

Bahawasanya seseorang yang sudah terlanjur laksanakan maksiat dan berbuat dosa tidaklah ia sewajarnya berputus asa berasal dari rahmat dan ampunan Tuhan asalkan ia sedar dapat kesalahannya dan bertaubat tidak dapat melakukannya kembali.Rahmat allah dan maghfirah-Nya dpt mencakup segala dosa yang diperbuat oleh hamba-Nya terkecuali syirik bagaimana pun besar dosa itu asalkan diikuti dengan kesedaran bertaubat dan pengakuan kesalahan.
Sifat sombong dan congkak selamanya mempunyai akibat kerugian dan kebinasaan.Lihatlah Iblis yang turun berasal dari singgahsananya dilucutkan kedudukannya sebagai seorang malaikat dan diusir oleh Allah berasal dari syurga dengan disertai kutukan dan laknat yang dapat melekat kepada dirinya hingga hari Kiamat gara-gara kesombongannya dan kebanggaaannya dengan asal-usulnya sehingga ia berpikiran dan memandang rendah kepada Nabi Adam dan menampik untuk sujud menghormatinya meskipun diperintahkan oleh Allah s.w.t.

Baca Juga :

Cara Sederhana Ibu Bonding dengan Bayi

Cara Sederhana Ibu Bonding dengan Bayi

Bayangan yang hadir saat mendengar ucapan-ucapan yang sehubungan dengan mempunyai bayi biasanya ialah stres, kegiatan yang tak kunjung usai, sampai mungkin terbesit pula ketakutan bakal baby blues. Padahal, anak yang anda punya tak tidak jarang kali membuatmu stres kok, asal tau trik bonding yang tepat.

Kamu dapat menjalin kedekatan dengannya dengan cara-cara tertentu, bahkan dengan pekerjaan sehari-hari.Kegiatan bonding ini bertujuan supaya kamu dan si kecil bisa semakin akrab. Simak yuk sejumlah caranya di bawah ini!

1. Walau mungkin dirasakan hal biasa, menyusui dapat jadi pekerjaan istimewa. Si kecil bisa menjadi paling dekat dengan ibu, ia pun mampu menikmati detak jantungmu, menghirup bau, sampai kontak skin-to skin

2. Mmberikan si kecil pijatan lembut dapat membuatnya merasa rileks, juga ia bakal tertawa andai merasa geli dan kalian menjadi semakin akrab

3. Kamu dapat mengajaknya mengaca bersama-sama, walaupun ia barangkali belum paham namun bayi senang menyaksikan wajah orang. Dia pun dapat lebih mengenal dirinya lo

4. Saat bayi tertidur, anda juga dapat ikut istirahat tanpa butuh merasa bersalah. Orang tua yang istirahat cukup seringkali akan lebih bahagia dan urusan ini bakal berefek pada anakmu juga

5. Skin-to-skin telah terkenal dapat membuat bayi lebih dekat dengan orang tua. Hal ini pun dapat meregulasi pernapasan bayi dan menstabilkan detak jantungnya

6. Hingga bayi berumur tiga bulan, tak terdapat salahnya anda menggendongnya ketika ia menangis. Tenang saja, dia tak begitu saja menjadi manja kok tapi malah kepercayaannya meningkat

7. Bayi seringkali memiliki wewangian yang enak. Sayangnya baunya tidak dapat ditangkap dan diletakkan di botol. Tapi kamu dapat mengendus baunya ketika sedang sedang di dekatnya

8. Kamu dapat tetap menggendongnya seraya menaruhnya di lokasi tidur. Kamu dapat memeluk bayimu sambil dibuai untuk sejumlah waktu

9. Jika bayimu sudah dapat duduk, kamu dapat mengajaknya bermain dengan fauna peliharaan. Perhatikan ketika dia menyentuh sampai mencium bau fauna tersebut

10. Kamu dapat berkencan dengan sang anak mulai dari pergi ke kebun hewan hingga nongkrong di kedai kopi. Hal ini bisa membantunya pun bahwa terdapat dunia luar yang luas dan indah

11. Dengan pertolongan layanan streaming musik, kamu dapat membuat playlist mengandung lagu favoritmu yang anda putar ulang ketika dengannya. Seiring dia tumbuh, dia bakal menyanyi bersamamu

12. Saat anda stres, kamu dapat mengajak bayimu berbicara. Meskipun dia belum memahaminya malah kamu dapat lebih bebas. Pun diam-diam dia menyenangi suaramu

Ternyata hal-hal yang sekitar ini mungkin anda anggap biasa saja, bisa mendekatkan hubunganmu dengan si kecil bila dilaksanakan dengan benar.

Baca Juga : 

Seleksi Pimpinan KPK Busyro Pede Lolos, Jimly Pasrah

Seleksi Pimpinan KPK Busyro Pede Lolos, Jimly Pasrah

Seleksi Pimpinan KPK Busyro Pede Lolos, Jimly Pasrah

Seleksi Pimpinan KPK Busyro Pede Lolos, Jimly Pasrah

Seleksi Pimpinan KPK Busyro Pede Lolos, Jimly Pasrah

Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini menggelar ujian pembuatan makalah bagi peserta seleksi. Dua kandidat utama, Busyro Muqodas dan Jimly Ashiddiqie berbeda pendapat soal kesempatan mereka untuk lolos tahapan selanjutnya.

“Saya cukup percaya diri,” kata Busyro usai menjalani ujian di Kemenkum HAM, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (28/7/2010).

Busyro yang membawa sebuah tas hitam, mengaku mengerjakan makalah dengan menggunakan komputer jinjing. Dia juga memuji pertanyaan yang diajukan dalam makalah tersebut.

“Permasalahnnya runut, sistemik dan menarik,” tegas Busyro.

Lain Busyro, lain Jimly. Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) ini pasrah saja dengan kesempatan dia lolos ke tahapan selanjutnya.

“Saya nggak tahu, serahkan kepada yang nilai,” kata Jimly.

Jimly mengaku membuat makalah sebanyak 10 halaman dan ditulis tangan. Dalam makalahnya, Jimly menerangkan bagaimana supaya ada upaya secara bersama-sama dari penegak hukum lainnya dalam memberantas korupsi.

Jimly juga mengakui jika gaji di KPK cukup kecil. Terlebih jika dibandingkan dengan penghasilannya sebagai anggota Wantimpres.

Menghargai Kehidupan

Menghargai Kehidupan

Menghargai Kehidupan

Menghargai Kehidupan

Menghargai Kehidupan

 

Pada suatu ketika, ada seorang pemuda yang hidup sebatangkara

 merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti, untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Ia merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti akan hidupnya lagi.
“Daripada tidak tahu hidup untuk apa dan hanya menunggu mati, lebih baik aku mengakhiri saja hiduku ini,” katanya dalam hati.  Maka disiapkannyalah seutas tali, ia berniat mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri di sebatang pohon.
Pemuda itupun lalu menuju sebuah pohon besar yang ada di tengah hutan. Saat melihat gelagat dari pemuda tersebut, pohon itupun menyela dengan lembut. “Anak muda yang tampan dan baik, tolong jangan menggantung dirimu di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah. Padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini.”

Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi mendatangi pohon lain

yang tidak jauh dari situ. Saat akan bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih dari si pohon, “Hai anak muda, lihatlah di atas sini ada begitu banyak lebah yang sedang mengerjakan sarangnya dengan tekun dan rajin. Jika kamu ingin mengakhiri hidupmu, silakan pindah ke tempat lain. Kasihanilah lebah-lebah itu yang telah bekerja keras membangun sarangnya tetapi tidak dapat menikmati hasilnya jika kamu tetap maksanakan niatmu di dahanku.”

Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun

si pemuda kembali berjalan mencari pohon lain. Kembali kata yang ia dengar dari pohon berikutnya tidak jauh berbeda, “Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekadar beristirahat atau berteduh, tolong jangan mati di sini.”
Sejenak si pemuda termenung dan berpikir, “Bahkan sebatang pohonpun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain”.

Segera timbul kesadaran baru dalam hatinya.

“Aku manusia, masih muda, kuat, dan sehat. Apakah pantas aku melenyapkan kehidupanku ini? Mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik dan bisa bermanfaat bagi makhluk lain”.
Dengan perasaan tenang dan penuh semangat, Ia kemudian pulang kembali menuju rumahnya. Dalam hatinya ia menyadari sebenarnya kehidupan ini begitu indah dan menggairahkan jika mau menghargainya. Dengan terus mengisi kehidupan dengan optimisme, penuh harapan dan cita-cita yang diperjuangkan, serta mampu bergaul dengan manusia lainnya, maka tidak akan ada yang sia-sia dalam hidup ini.
Baca Juga :

Carut marut Indonesia

Carut marut Indonesia

Carut marut Indonesia

Carut marut Indonesia

Carut marut Indonesia

Di hari kebangkitannya yang ke 100 tahun

Indonesia diwarnai berbagai macam kejadian, yang hampir bisa disetarakan sebagai fragmen dagelan sebuah bangsa.
Lihat saja berita-berita media, dan detailnya di internet, banyak berita yang membuat kita bertanya-tanya.
Diantaranya, penemuan blue energi, bahan bakar berasal dari air, semua pihak menanggapi menurut versinya masing-masing, baik politikus, ilmuwan, lembaga riset, sampai wakil presiden.

Belum selesai masalah blue energi

muncul lagi kehebohan yang lain, seorang yang tidak jelas asal usulnya,Ahmad Zaini, mengaku memiliki dana ribuan trilyun, bayangkan, ribuan trilyun..!!! untuk menghitung jumlah nol nya saja kita kesulitan, apalagi membayangkan seberapa besar dana tersebut.

Ribut-ribut terakhir adalah seorang motivator

Tung Desem Waringin, yang akan membagi-bagikan uang lewat pesawat. Sebuah kegiatan yang sangat kontroversial, lebih cenderung arogan.
Mengapa uang itu tidak disumbangkan saja melalui badan amal, jika memang niatnya sedekah..
Membagi-bagikan uang dari udara, ibarat memberi makan ikan di kolam, makanan di lempar, dan ikan-ikan akan berebutan, sang pemilik melihat dari atas, mungkin sambil bernyanyi-nyanyi, atau mengajak anak kecil melihat ikan..
Memang itu adalah uang dia sendiri, hasil jerih payah, namun apakah itu cara yang bijak dalam penggunaannya..??

Kamuflase Bernama Pemilu

Kamuflase Bernama Pemilu

Kamuflase Bernama Pemilu

Kamuflase Bernama Pemilu

Sekali lagi, rakyat indonesia dihadapkan pada sebuah drama baru

perhelatan akbar bernama pemilihan umum, yang di eufimis kan menjadi “pesta demokrasi”. Istilah pesta demokrasi sendiri tidak diketahui adalah warisan dari pemerintahan Soeharto, yang memang memiliki strategi yang sangat jitu dalam menggunakan metafor dan eufimisme kata-kata.

Yang menjadi pertanyaan kini adalah

benarkah pemilu adalah benar-benar pesta demokrasi, jika sampai sejauh ini ajang pemilu hanya melahirkan koruptor-koruptor baru, serta menjadi sebuah pintu gerbang bagi mereka yang akan menumpukkan pundi-pundi uang. Istilah yang tepat untuk pemilu adalah pesta elite politik.!!
Seperti telah diketahui, partai peserta pemilu tumbuh seperti jamur di musim penghujan, tentu saja dengan visi dan misi yang yahud, luar biasa dan ambisius, apalagi kalau bukan untuk mensejahterakan rakyat.

Namun rakyat terlanjur apatis dan skeptis

bahkan tak jarang mungkin mereka berpikir, “lebih baik kembali ke jaman soeharto”. Bisa jadi benar, karena stabilitas sosial politik adalah mutlak untuk negeri yang sedang membangun.
Namun jaman harus berubah, dan ternyata Indonesia atau tepatnya para elite yang belum siap atau tidak mampu untuk mengikuti arus perubahan, karena tidak didukung oleh moralitas dan sistem pendukung yang bagus.
Undang-undang seperti dibuat hanya untuk kepentingan sesaat mereka,meskipun tak menutup mata bahwa KPK sebagai pemburu koruptor semakin menunjukkan taringnya.

Akan tetapi, sampai saat ini yang terlihat, Pemilu masih berupa sebuah kamuflase untuk sebuah kekuasaan atas nama perjuangan untuk kesejahteraan rakyat..
Entah sampai kapan…

Sumber : https://www.okeynotes.com/blogs/212521/21235/contoh-teks-eksplanasi

Merek Ikan Sarden Kalengan

Merek Ikan Sarden Kalengan

 

Badan Pengawas Obat dan Makanan

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI menemukan sebanyak 27 merek ikan makarel atau sarden kalengan positif mengandung parasit cacing atau cacing jenis Anisakis Sp. Pertama kali produk ikan makarel kalengan mengandung cacing ditemukan di wilayah Riau. Kemudian dikembangkan seluruh BBPOM di seluruh Indonesia.

Kepala BPOM RI

Penny K Lukito menyampaikan pada temuan pertama hanya ada tiga merek ikan sarden yang mengandung cacing. Namun, setelah pemeriksaan dikembangkan, temuan bertambah menjadi 27 merek.

“Dari 66 merek ikan makarel dalam kaleng yang terdiri dari 541 sampel ikan, ada 27 merek yang positif mengandung parasit cacing,” jelasnya dalam konferensi pers di Kantor BPOM RI, Johar Baru, Jakarta Pusat, Rabu (28/3).

Dari 27 merek tersebut

16 di antaranya merupakan produk impor dan 11 merek merupakan produk dalam negeri. Beberapa merek di antaranya produk yang kerap ditemukan di pasaran seperti ABC, King Fisher, Gaga, Pronas, dan beberapa merek lainnya.

Penny mengatakan pihaknya menelusuri dan berkomunikasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait temuan ini. Koordinasi dengan KKP dilakukan untuk mengetahui asal usul produk dan bahan baku. Ikan makarel hanya ditemukan di perairan luar dan produk sarden dalam negeri yang ditemukan mengandung parasit cacing bahan bakunya dipasok dari luar negeri.

Ikan makarel tak ditemukan di perairan Indonesia

Dan secara natural memang mengandung parasit cacing. Tapi tentunya menjadi tugas kami Badan POM untuk menjamin produk yang diproduksi di sini, diedarkan, dan dikonsumsi oleh masyarakat memenuhi standar-standar yang ada dikaitkan dengan hygienic (higienitas), keamanan, mutunya dan manfaatnya,” papar Penny.

Tindakan dari BPOM selanjutnya ialah menarik produk sarden kalengan dari pasaran. Dalam hal ini BPOM RI telah meminta kepada BBPOM di seluruh Indonesia melakukan penarikan. Selain itu juga pihaknya akan menyetop masuknya 16 merek sarden kaleng impor ke Indonesia.

“Untuk produk dalam negeri juga kita setop karena bahan bakunya datang dari tempat yang kita indikasikan mengandung cacing tersebut. Jadi kita setop semuanya dan terus mengembangkan,” ujarnya.

Merek-merek yang ditemukan tidak mengandung cacing juga akan diteliti. Jika ditemukan mengandung cacing maka produksinya akan dihentikan.

“Jadi ini akan terus berkembang. Tadi ada 66 merek dan sudah 27 merek firm mengandung cacing dan sudah kita banned tidak bisa lagi impor dan produksi di dalam negeri,” jelasnya.

BPOM juga meminta kepada KKP agar menginformasikan temuan ini ke pihak pemasok bahan baku ikan makarel di luar negeri agar menghentikan impornya.

Sumber : https://merkterbaik.com/

Mengenal 6 Ucapan Wanita yang Membuat Pria Sangat Marah

Mengenal 6 Ucapan Wanita yang Membuat Pria Sangat Marah

Mengenal 6 Ucapan Wanita yang Membuat Pria Sangat Marah

Mengenal 6 Ucapan Wanita yang Membuat Pria Sangat Marah

Mengenal 6 Ucapan Wanita yang Membuat Pria Sangat Marah

Berikut enam daftar ucapan yang tidak boleh Anda katakan kepada si dia:

“Lihat betapa pintarnya kakak saya, kamu tidak pernah bisa seperti dia”

Membandingkan kekasih dengan kakak laki-laki Anda hanya akan membuat suasana jadi keruh. Selain itu, membandingkan sosok kekasih dengan ayah, saudara, merupakan hal terburuk yang dapat memicu kebencian dalam dirinya. Jadi, berhenti membuat mereka merasa rendah, bahkan jika aslinya mereka tidak seburuk yang dikira.

“Saya hanya tahu kamu tidak bisa melupakan dia”

Jika Anda pikir ucapan tersebut merupakan cara terbaik untuk mendapatkan kembali cintanya, Anda harus berpikir ulang.

Anda ingin mencari tahu mengenai beberapa kehidupan cinta di masa lalunya, namun Anda harus hati-hati, jangan pernah memaksa untuk melaluinya. Sebab dia tidak akan menganggap hal tersebut seperti intuisi baik. Selain itu, hanya akan memberikan jarak dengannya.

“Ya Tuhan, berapa banyak uang yang dihamburkan untuk teman-teman kamu?”

Ingat, mereka adalah temannya, dan dia akan berbelanja dengan royal saat dia menginginkannya. Kaum pria paling tidak suka diberi tahu bagaimana mengalokasikan uangnya, terutama pada teman-teman mereka. Dan jika Anda mengalami masalah dengan cara dia, katakan padanya dengan kalimat lain, tetapi jangan pernah menuduh.

“Apa yang terjadi dengan ibu kamu, apakah dia selalu memiliki wajah poker?”

Dia mungkin telah berjanji akan mengasihi Anda sampai akhir dunia, tapi satu komentar sinis diarahkan pada ibunya dapat mengubah Anda menjadi penjahat di mata si dia.

Sebab itu adalah salah satu penghancur hubungan, dan tidak akan membiarkan Anda ikut campur dengan kondisi tersebut.

Ketidakpedulian dia dengan wajah dingin ibunya mungkin telah membuat Anda bingung. Tetapi mengungkapkan dengan jelas isi hati kepadanya hanya akan membuat dia menganggap Anda sombong dan tidak sopan terhadap orangtuanya.

“Tidak hari ini, silakan, saya terlalu mengantuk”

Menggunakan kalimat seperti itu saat si dia ingin bercinta memang tidak akan membuatnya pergi, tetapi juga membuatnya bertanya-tanya apakah dia telah memilih gadis yang tepat.

Dia mungkin mulai mempertimbangkan bahwa hidup dengan Anda akan penuh dengan pekerjaan yang membosankan, hanya berbelanja bahan makanan, dan menyaksikan penutupan tayangan televisi sebelum mengakhiri hari.

Memaki dengan kata ‘F’ 

Makian ini mungkin dapat diterima dalam argumen umum, tapi untuk benar-benar mengatakannya kepada pasangan hanya akan membuat hubungan Anda berdua berakhir.

Hal ini benar-benar tidak bisa dimaafkan dan dia akan membenci Anda untuk umpatan tersebut. Bahkan jika Anda berdua mengatakannya dalam pertengkaran, yakinlah dia tidak akan pernah benar-benar melupakannya.

 

Baca Artikel Lainnya:

Facebook Hentikan Aksi Clikjacker

Facebook Hentikan Aksi Clikjacker

Facebook Hentikan Aksi Clikjacker

Facebook Hentikan Aksi Clikjacker

Facebook Hentikan Aksi Clikjacker

Facebook melaporkan

Pihaknya telah menghentikan aksi clickjackeryang menggunakan update status palsu di Facebook untuk mengelabui Facebooker.

 

Clickjacker adalah

para pelaku aksi clickjacking, yakni sebuah teknik yang digunakan untuk menipu para pengguna web agar memberikan informasi rahasia mereka melalui klik di sebuah website. Aksi ini juga memungkinkan clickjackermengambil alih kontrol komputer si pengguna web.

 

Dikutip detikINET dari AFP, Kamis (23/9/2010), pekan lalu sebuah update status marak beredar di kalangan beberapa pengguna Facebook. “OMG This GUY Went A Little To Far WITH His Revenge On His EX Girlfriend,” demikian bunyi status yang berupaya memikat Facebooker tersebut. Celakanya, status yang disertai tautan ini muncul menggunakan nama teman yang dikenal Facebooker sehingga mereka percaya untuk mengkliknya.

Agar bisa mengakses tautan tersebut

orang yang mengklik diminta untuk melakukan verifikasi dengan mengklik sebuah kotak berwarna. Tanpa disadari, hal itu memicu tombol ‘Share’ dan ‘Like’ pada akun Facebook bekerja dan secara tak langsung menyebarkan pesan tersebut.

“Kami telah mematikan halaman ini. Seperti sebelumnya, kami tak bosan meminta pengguna Facebook agar berhati-hati dan tidak mengklik tautan yang tampak mencurigakan, sekalipun itu datang dari teman Anda,” tegas Facebook.

Baca Juga : 

Mengenal Apa Itu Pangeran Puger

Mengenal Apa Itu Pangeran Puger

Mengenal Apa Itu Pangeran Puger

Mengenal Apa Itu Pangeran Puger

Mengenal Apa Itu Pangeran Puger

Pangeran Puger (lahir: Mataram, ? – wafat: Kartasura, 1719) adalah raja ketiga Kasunanan Kartasura yang setelah naik takhta bergelar Sri Susuhunan Pakubuwana I. Ia memerintah pada tahun 1704 – 1719. Naskah-naskah babad pada umumnya mengisahkan tokoh ini sebagai raja agung yang bijaksana.

Asal-usul

Nama asli Pangeran Puger adalah Raden Mas Darajat. Ia merupakan putra Sunan Amangkurat I, raja terakhir Kesultanan Mataram yang lahir dari Ratu Wetan atau permaisuri kedua. Ibunya tersebut berasal dari Kajoran, yaitu sebuah cabang keluarga keturunan Kesultanan Pajang.
Mas Darajat pernah diangkat menjadi pangeran adipati anom (putra mahkota), ketika terjadi perselisihan antara Amangkurat I dengan Mas Rahmat. Mas Rahmat adalah kakak tiri Mas Darajat yang lahir dari Ratu Kulon atau permaisuri pertama. Amangkurat I mencopot jabatan adipati anom dari Mas Rahmat dan menyerahkannya kepada Mas Darajat. Namun, ketika Keluarga Kajoran terbukti mendukung pemberontakan Trunajaya tahun 1674, Amangkurat I terpaksa menarik kembali jabatan tersebut dari tangan Mas Darajat.

Perang Di Plered

Puncak pemberontakan Trunajaya terjadi pada tahun 1677. Pangeran dari Madura tersebut melancarkan serangan besar-besaran ke ibu kota Kesultanan Mataram yang terletak di Plered. Amangkurat I melarikan diri ke barat dan menugasi Adipati Anom (Mas Rahmat) untuk mempertahankan istana. Namun, Adipati Anom menolak dan memilih ikut mengungsi. Pangeran Puger pun tampil menggantikan kakak tirinya tersebut untuk membuktikan kepada sang ayah bahwa tidak semua anggota Keluarga Kajoran terlibat pemberontakan Trunajaya.
Ketika pasukan Trunajaya tiba di istana Plered, pihak Amangkurat I telah pergi mengungsi. Pangeran Puger pun berjuang menghadapinya. Namun, kekuatan musuh sangat besar. Ia terpaksa menyingkir ke desa Jenar. Di sana Pangeran Puger membangun istana baru bernama Kerajaan Purwakanda. Ia mengangkat diri sebagai raja bergelar Susuhunan Ingalaga.
Trunajaya menjarah harta pusaka keraton Mataram. Ia kemudian pindah ke markasnya di Kediri. Pada saat itulah Sunan Ingalaga kembali ke Plered untuk menumpas sisa-sisa pengikut Trunajaya yang sengaja bertugas di sana. Sunan Ingalaga pun mengangkat dirinya sebagai raja Mataram yang baru.

Perang Saudara

Sementara itu Amangkurat I meninggal dunia dalam pengungsiannya di daerah Tegal. ia sempat menunjuk Adipati Anom sebagai raja Mataram yang baru bergelar Amangkurat II. Sesuai wasiat ayahnya tersebut, Amangkurat II pun meminta bantuan VOC – Belanda. pemberontakan Trunajaya akhirnya berhasil ditumpas pada akhir tahun 1679.
Amangkurat II merupakan raja tanpa istana karena Plered telah diduduki Sunan Ingalaga, adiknya sendiri. Ia pun membangun istana baru di hutan Wanakerta, yang diberi nama Kartasura pada bulan September 1680. Amangkurat II kemudian memanggil Sunan Ingalaga supaya bergabung dengannya tapi panggilan tersebut ditolak.
Penolakan tersebut menyebabkan terjadinya perang saudara. Akhirnya, pada tanggal 28 November 1681 Sunan Ingalaga menyerah kepada Jacob Couper, perwira VOC yang membantu Amangkurat II. Sunan Ingalaga pun kembali bergelar Pangeran Puger dan mengakui kedaulatan kakaknya sebagai Amangkurat II.
Kekalahan Pangeran Puger menandai berakhirnya Kesultanan Mataram yang kemudian menjadi daerah bawahan Kasunanan Kartasura. Meskipun demikian, naskah-naskah babad tetap memuji keberadaan Pangeran Puger sebagai orang istimewa di Kartasura. Yang menjadi raja memang Amangkurat II, namun pemerintahan kasunanan seolah-olah berada di bawah kendali adiknya itu. Hal ini dapat dimaklumi karena naskah-naskah babad ditulis pada zaman kekuasaan raja-raja keturunan Pangeran Puger.

Kamatian Kapten Tack

Amangkurat II berhasil naik takhta berkat bantuan VOC, namun disertai dengan perjanjian yang memberatkan pihak Kartasura. Ketika keadaan sudah tenang, Patih Nerangkusuma yang anti Belanda mendesaknya supaya mengkhianati perjanjian tersebut.
Pada tahun 1685 Amangkurat II melindungi buronan VOC bernama Untung SuropatiKapten Francois Tack datang ke Kartasura untuk menangkapnya. Amangkurat II pura-pura membantu VOC.
Namun diam-diam, ia juga menugasi Pangeran Puger supaya menyamar sebagai anak buah Untung Suropati.
Dalam pertempuran sengit yang terjadi di sekitar keraton Kartasura pada bulan Februari 1686, sebanyak 75 orang tentara VOC, tewas ditumpas pasukan Untung Suropati. Pasukan Untung Suropati berhasil membunuh Kapten Tack yang tidak berhasil turun dari kudanya.

Pengungsian Ke Semarang

Amangkurat II meninggal dunia pada tahun 1703. Takhta Kartasura jatuh ke tangan putranya yang bergelar Amangkurat III. Menurut Babad Tanah Jawi, ketika Pangeran Puger datang melayat, ia melihat kemaluan jenazah kakaknya “berdiri”. Dari ujung kemaluan muncul setitik cahaya yang diyakini sebagai wahyu keprabon. Barang siapa mendapatkan wahyu tersebut, maka ia akan menjadi raja Tanah Jawa. Pangeran Puger pun menghisap sinar tersebut tanpa ada seorang pun yang melihat.
Sejak saat itu dukungan terhadap Pangeran Puger berdatangan karena banyak yang tidak menyukai tabiat buruk Amangkurat III. Hubungan antara paman dan keponakan tersebut pun diwarnai ketegangan. Kebencian Amangkurat III semakin bertambah ketika Raden Suryokusumo putra Puger memberontak.
Pada puncaknya, yaitu bulan Mei 1704 Amangkurat III mengirim pasukan untuk membinasakan keluarga Puger.
Namun Pangeran Puger dan para pengikutnya lebih dahulu mengungsi ke Semarang. Yang ditugasi mengejar adalah Tumenggung Jangrana,bupati Surabaya. Namun Jangrana sendiri diam-diam memihak Puger sehingga pengejarannya hanya bersifat sandiwara belaka.
Bupati Semarang yang bernama Rangga Yudanegara bertindak sebagai perantara Pangeran Puger dalam meminta bantuan VOC. Kepandaian diplomasi Yudanegara berhasil membuat VOC memaafkan peristiwa pembunuhan Kapten Tack. Bangsa Belanda tersebut menyediakan diri membantu perjuangan Pangeran Puger, tentu saja dengan perjanjian yang menguntungkan pihaknya. Isi Perjanjian Semarang yang terpaksa ditandatangani Pangeran Puger antara lain penyerahan wilayah Madura bagian timur kepada VOC.
Kartasura di rebut
Pada tanggal 6 Juli 1704 Pangeran Puger diangkat menjadi raja bergelar Susuhunan Paku Buwana Senapati Ingalaga Ngabdurahman Sayidin Panatagama Khalifatulah Tanah Jawa, atau lazim disingkat Pakubuwana I.
Setahun kemudian, yaitu tahun 1705, Pakubuwana I dikawal gabungan pasukan VOC, Semarang, Madura (barat), dan Surabaya bergerak menyerang Kartasura. Pasukan Kartasura yang ditugasi menghadang dipimpin oleh Arya Mataram, yang tidak lain adalah adik Pakubuwana I sendiri. Arya Mataram berhasil membujuk Amangkurat III supaya mengungsi ke timur, sedangkan ia sendiri kemudian bergabung dengan Pakubuwana I.
Dengan demikian, takhta Kartasura pun jatuh ke tangan Pakubuwana I, tepatnya pada tanggal 17 September 1705.
Masa Pemerintahan
Pemerintahan Pakubuwana I dihadapkan pada perjanjian baru dengan VOC sebagai pengganti perjanjian lama yang pernah ditandatangani Amangkurat II. Perjanjian lama tersebut berisi kewajiban Kartasura untuk melunasi biaya perang Trunajaya sebesar 4,5 juta gulden. Sedangkan perjanjian baru berisi kewajiban Kartasura untuk mengirim 13.000 ton beras setiap tahun selama 25 tahun.
Pada tahun 1706 gabungan pasukan Kartasura dan VOC mengejar Amangkurat III yang berlindung di Pasuruan. Dalam pertempuran di Bangil, Untung Surapati yang saat itu menjabat sebagai bupati Pasuruantewas. Amangkurat III sendiri akhirnya menyerah di Surabaya pada tahun 1708, untuk kemudian dibuang ke Srilangka.
Pada tahun 1709 Pakubuwana I terpaksa menghukum mati Adipati Jangrana bupati Surabaya yang dulu telah membantunya naik takhta. Hukuman ini dilakukan karena pihak VOC menemukan bukti bahwa Jangrana berkhianat dalam perang melawan Untung Surapati tahun 1706.
Jangrana digantikan adiknya yang bernama Jayapuspita sebagai bupati Surabaya. Pada tahun 1714 Jayapuspita menolak menghadap ke Kartasura dan mempersiapkan pemberontakan. Pada tahun 1717 gabungan pasukan Kartasura dan VOC bergerak menyerbu Surabaya. Menurut Babad Tanah Jawi, perang di Surabaya ini lebih mengerikan daripada perang di Pasuruan dahulu. Jayapuspita akhirnya kalah dan menyingkir ke Japan (sekarang Mojokerto) tahun 1718.
Akhir Hayat
Sunan Pakubuwana I meninggal dunia pada tahun 1719. Yang menggantikannya sebagai raja Kartasura selanjutnya adalah putranya, yang bergelar Amangkurat IV.
Pemerintahan Amangkurat IV ini kemudian dihadapkan pada pemberontakan saudara-saudaranya sesama putra Pakubuwana I, antara lain Pangeran Blitar, Pangeran Purbaya, dan Pangeran Dipanegara Madiun.
Pangeran Puger Yang Lain
Dalam sejarah keluarga Kesultanan Mataram terdapat tokoh lain yang juga bergelar Pangeran Puger. Salah satunya adalah putra Panembahan Senapati yang lahir dari selir Nyai Adisara, bernama asli Raden Mas Kentol Kejuron. Tokoh ini hidup pada zaman sebelum Pakubuwana I.
Pangeran Puger yang ini pernah memberontak pada tahun 1602 – 1604 terhadap pemerintahan adiknya, yaitu Prabu Hanyokrowati (kakek buyut Pangeran Puger Pakubuwana I).